yuanying

yuanying

威望 : 0 积分 : 510 赞同 : 0 感谢 : 0

更多 »回复

0

加单引号是char字符 char a='a'; char ni='好'; 加双引号是string字符串 String nis="好"; --来自移动客户端

0

int cut=67849; //求cut的位数,其实也是长度,很简单一个方法 int cnt=(cut+" ").length --来自移动客户端

更多 »发问

没有内容

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 0 积分: 510 赞同: 0 感谢: 0

更多 » 关注 1

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 830 次访问
Template error, template file not found